ZADZWOŃ 61 600 63 98 (Czynne poniedziałek-piątek 9:00-17:00)
Ubezpieczenia Biznesowe

Biznesowe

Małe i średnie przedsiębiorstwa
MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie mienia ubezpieczającego od ognia i innych zdarzeń losowych lub all risk oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku.

OC majątkowe
OC

OC majątkowe

Odpowiedzialność cywilna prowadzących działalność gospodarczą.

Gwarancje ubezpieczeniowe
GWARANCJE

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa wadialna

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Gwarancja ubezpieczeniowa wad i usterek

Koszty leczenia zagranicą (grupowe)
KL

Koszty leczenia zagranicą (grupowe)

Ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży zagranicznej musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem.

Zdrowotne
ZDROWIE

Zdrowotne

Grupowe ubezpieczenie pokrywające koszty świadczeń zdrowotnych oraz zalecanych przez lekarzy badań medycznych wykonywanych w placówkach medycznych.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
NNW

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Grupowe ubezpieczenie osób w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie m.in. świadczenie z tytułu: śmierci, uszczerbku na zdrowiu, urodzenia dziecka, operacji, pobytu w szpitalu.