ZADZWOŃ 61 600 63 98 (Czynne poniedziałek-piątek 9:00-17:00)
Ubezpieczenia Indywidualne

Indywidualne

Ubezpieczenie domu/mieszkania/ domu letniskowego

Ochrona mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub objęcie ochroną mienia na zasadach all risk (wszystkie ryzyka nie wyłączone w zapisach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) , dodatkowo Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, ochrona prawna, pomoc assistance

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC , ryzyka dodatkowe takie jak Auto Casco, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, pomoc Assistance, Ubezpieczenie Szyb w pojeździe oraz ochrona prawna.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Indywidualne ubezpieczenie osób w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie m.in. świadczenie z tytułu: śmierci, uszczerbku na zdrowiu, urodzenia dziecka, operacji, pobytu w szpitalu.

Zdrowotne indywidualne

Indywidualne ubezpieczenie pokrywające koszty świadczeń zdrowotnych oraz zalecanych przez lekarzy badań medycznych wykonywanych w placówkach medycznych.

Koszty leczenia zagranicą (KL) – indywidualne

Ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży zagranicznej musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie zabezpiecza m.in. :

  • najbliższych na wypadek śmierci
  • pokrycie zobowiązań finansowych
  • zabezpieczenie przyszłości dzieci

Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie obowiązkowe OC rolników

Ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolniczych

Ubezpieczenia dobrowolne mienia

Ubezpieczenie upraw rolnych