ZADZWOŃ 61 600 63 98 (Czynne poniedziałek-piątek 9:00-17:00)
Ubezpieczenia Transportowe

Transportowe

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika
OCP

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika

Za szkody rzeczowe i szkody finansowe dokonującego przewozu przesyłek w ruchu krajowym lub międzynarodowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i na podstawie listu przewozowego.

Odpowiedzialność cywilna spedytora
OCS

Odpowiedzialność cywilna spedytora

Za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji (odpowiedzialność za przewoźników i dalszych spedytorów zgodnie z art. 799 Kodeksu cywilnego).

Ubezpieczenie ładunku od zagrożeń podczas transportu
CARGO

Ubezpieczenie ładunku od zagrożeń podczas transportu

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie ubezpieczenia ładunki w czasie przewozu w transporcie krajowym i międzynarodowym, dokonywanym środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i żeglugi śródlądowej.

Odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego
OCZ

Odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego

Obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe, skierowane wobec Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez niego zawodu przewoźnika drogowego wskutek wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego.