ZADZWOŃ 61 600 63 98 (Czynne poniedziałek-piątek 9:00-17:00)

Czy transport potrzebuje ubezpieczeń? – część I

Odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika drogowego (OCZ)

Jeden z najmniej popularnych produktów ubezpieczeniowych. Najczęściej kupowany przez firmy transportowe w momencie ubiegania się o licencję transportową. Jednak czy jednorazowy zakup wystarczy?  

Zgodnie z artykułem 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009:

„przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i  rezerwami o  wartości co najmniej równej 9 000 EUR w  przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.”

Przewoźnicy, którzy nie będą mogli lub nie będą chcieli skorzystać z możliwości dokumentowania zdolności finansowej wymaganym sprawozdaniem, mają możliwość w zamian okazać dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika. Niestety, nie wystarczy tutaj jednorazowy zakup ubezpieczenia OCZ tylko przy ubieganiu się o licencję transportową. Musimy pamiętać, że polisa nie wznawia się automatycznie i należy zawierać ją co roku.

Jeśli jako firma nie posiadamy odpowiednich dokumentów potwierdzających naszą zdolność finansową, polisa może uchronić nas przez sankcjami finansowymi.