ZADZWOŃ 61 600 63 98 (Czynne poniedziałek-piątek 9:00-17:00)

Czy transport potrzebuje ubezpieczeń? – część II

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym i krajowym. (OCPD)

Jest to ubezpieczenie niezbędne przy prowadzeniu działalności transportowej. Wyruszając w trasę, przewoźnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczny przewóz towaru z punktu załadunku do punktu rozładunku. Przewoźnik odpowiada również za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, jak i opóźnienie dostawy. Co istotne, przewoźnik zawsze odpowiada także za swoich podwykonawców. 

Dla przewoźników wykonujących przewozy krajowe odpowiedzialność wynikająca z przewozu przesyłek określona jest w Ustawie Prawo Przewozowe. Dla przewoźników wykonujących przewozy międzynarodowe odpowiedzialność określona jest w Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). 

W produkcie, jakim jest OCPD przewoźnik ma możliwość dopasowania zakresu dodatkowego do własnych potrzeb. Na rynku ubezpieczeniowym możemy wybierać wśród bardzo bogatego pakietu klauzul dodatkowych.

UWAGA !

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych w swoim podstawowym zakresie stosuje ogromną ilość wyłączeń, stąd często duża ilość dostępnych klauzul dodatkowych. Na rynku są też ubezpieczyciele, którzy pomimo skromnej ilości klauzul, oferują bardzo obszerny zakres podstawowy. Dlatego zawierając umowę ubezpieczenia OCPD, przeanalizujmy wyłączenia stosowane przez dane towarzystwo zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia i zapoznajmy się z klauzulami dodatkowymi. 

Czy warto wykupić ubezpieczenie OCPD?

Oczywiście, że TAK. Prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru podczas przewozu jest bardzo wysokie. Trudno byłoby firmie transportowej samodzielnie pokryć koszty uszkodzenia czy zniknięcia towaru. Tu z pomocą przychodzi wsparcie ze strony ubezpieczyciela. Kolejną zaletą jest wzrost wiarygodności firmy. Klient korzystający z usług firmy transportowej, która posiada ubezpieczenie OCPD ma pewność, że w przypadku szkody firma transportowa będzie w stanie pokryć potencjalne straty i może spokojnie zlecić przewóz towaru. Polisa OCPD jest również podstawą współpracy z firmami spedycyjnymi.

Od czego zależy składka ubezpieczeniowa?

Przede wszystkim od rodzaju przewożonych towarów, przychodu, szkodowości, zasięgu terytorialnego, sumy gwarancyjnej, franszyz oraz zakresu ubezpieczenia.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie OCPD będzie dla firmy kołem ratunkowym? 

To zależy od zakresu umowy ubezpieczenia, dlatego zawsze warto – nie tylko sugerować się ceną, ale przede wszystkim zakresem. Ubezpieczenie może pomóc nam pokryć koszty przeładunku i przechowania towaru na czas naprawy uszkodzonego pojazdu, koszty uszkodzenia, czy utylizacji towaru. Pomoże pokryć koszty rzeczoznawców i niezbędne koszty obrony sądowej.  

Wniosek ubezpieczeniowy – dlaczego to takie ważne? 

Poprawnie wypełniony wniosek o zawarcie umowy jest istotnym elementem w przygotowaniu propozycji ubezpieczenia dla Klienta. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia wniosek stanowi jej integralną część. Dlaczego to takie ważne? Informacje takie jak: rodzaj przewożonego towaru, czy kierunki transportów muszą być wpisane do umowy ubezpieczenia. Brak na polisie informacji o rodzaju przewożonego towaru, np. wyrobów alkoholowych w przypadku szkody w momencie przewozu takiego ładunku będzie skutkować brakiem wypłaty odszkodowania. Informacje zawarte we wniosku są też istotne z punktu widzenia dopasowania oferty do specyfiki i potrzeb danej firmy.

Kiedy ubezpieczenie OCPD nie zadziała?

Pamiętajmy, że ubezpieczyciel nie odpowie za szkody, za które nie może przypisać winy przewoźnikowi. Są to sytuacje, których przewoźnik nie mógł uniknąć i tym bardziej zapobiec ( są to głównie sytuacje związane z siły przyrody np. poprzez ulewny deszcz zniszczony został towar na prawidłowo zabezpieczonym pojeździe). 

 Ważne  !

Polisa OCPD nie pokryje strat w samym towarze. Polisa OCPD chroni przewoźnika, ale nie do końca sam ładunek przez niego przewożony. Jeśli chcemy zabezpieczyć ładunek, bez względu na przyczynę jego uszkodzenia, oraz bez względu na to czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę czy nie  – proponujemy wykupienie ubezpieczenia CARGO.

Kabotaż:

Jeśli organizujesz przewozy kabotażowe, pamiętaj również by odpowiedzialność za tego typu przewóz znalazła się w Twojej umowie ubezpieczenia OCPD, najczęściej takie rozszerzenie dołączane jest w formie klauzuli dodatkowej. Kabotaż, który jest wymagany na terenie Niemiec charakteryzuje się odgórnie ustaloną sumą gwarancyjną. Minimalna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia wynosi 1.200.000 euro z limitem 600.000 euro na jedno zdarzenie. Pamiętajmy również o tym, by zawsze w pojeździe mieć certyfikat potwierdzający zawarcie umowy kabotażowej. Kabotaż na terytorium UE jest wymagany przez niektóre państwa członkowskie i nie ma odgórnie ustalonej sumy gwarancyjnej, standardowo jest ona identyczna jak główna suma gwarancyjna polisy OCPD.