ZADZWOŃ 61 600 63 98 (Czynne poniedziałek-piątek 9:00-17:00)

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania z ubezpieczenia AC?

W zeszłym miesiącu przybliżyliśmy Wam sytuację, w których to ubezpieczyciel może ubiegać się o zwrot wypłaconego odszkodowania od kierującego pojazdem i kiedy ubezpieczenie OC nie chroni kierowcy przed pokryciem kosztów szkody. Dziś pozostajemy w tematyce ubezpieczeń komunikacyjnych i odpowiemy na pytanie: kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania z ubezpieczenia autocasco? 

Ubezpieczenie autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych. Zawierając umowę AC zgadzamy się na wszystkie zapisy wprowadzone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dlatego przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem zapoznajmy się z wszystkimi paragrafami. Nieuregulowane w OWU zapisy reguluje kodeks cywilny.

Wyposażenie pojazdu – a wypłata odszkodowania

Zawierając umowę ubezpieczenia AC musimy pamiętać o tym, że nie wszystkie elementy wyposażenia są włączone do katalogu wyposażenia podstawowego. Warto podać na etapie przygotowywania i poszukiwania ofert, jakie wyposażenie posiada nasz pojazd. Jeśli mamy aluminiowe felgi, nawigację, kamerę czy klimatyzację, sprawdźmy czy ubezpieczenie będzie pokrywało utratę tych elementów. Jeśli w umowie ubezpieczenia brak będzie informacji o dokładnym wyposażeniu auta, odszkodowanie nie będzie tych elementów zawierać.

Wyłączenia, czyli kiedy odszkodowanie nam się nie należy?

Każdy ubezpieczyciel w swoich ogólnych warunkach wymienia sytuację, za które nie ponosi odpowiedzialności. Warto poświęcić troszkę czasu na dokładne przeczytane tego rozdziału. Standardowe wyłączenia dotyczą kierowania pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, pozostawienia dokumentów i kluczyków w pojeździe lub spowodowanie szkody umyślnie. Pamiętajmy, że jest to ubezpieczenie dobrowolne i każdy z ubezpieczycieli może wprowadzić własne ograniczenia odpowiedzialności.

Franszyza integralna – co to takiego?

Jest to ustalona w OWU kwota, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstała szkodę. Jeśli więc zgłoszona przez nas szkoda wyliczona zostanie na kwotę 200 zł, a wprowadzona w umowie ubezpieczenia franszyza integralna wynosi 300 zł, oznacza to dla nas brak wypłaty odszkodowania. Jeśli jednak szkoda przekroczy 300 zł, otrzymamy odszkodowanie w pełnej wysokości.

Udział własny – czy warto wykupić?

Udział własny to udział klienta w odszkodowaniu. W OWU określony jest najczęściej w postaci % przyznanego odszkodowania lub w kwocie. Ubezpieczyciele dopuszczają możliwość wykupienia udziału własnego, ale nie we wszystkich przypadkach. Wykupienie działu podczas zawierania umowy ubezpieczenia zapewnia nam całą wypłatę odszkodowania w przypadku uznania odpowiedzialności zgodnie z zapisami zawartej umowy ubezpieczenia i OWU. Taki udział własny często ubezpieczyciele stosują dla kierowców poniżej 25 lat, o czym już pisaliśmy.

Autocasco – mini?

Ubezpieczyciele coraz częściej do swojej oferty włączają możliwość ograniczenia standardowego ubezpieczenia autocasco. Wprowadzenie udziałów własnych, odpowiedzialność tylko za zdarzenia wymienione w OWU, wyłączenie odpowiedzialności za kradzież. Taki rodzaj ubezpieczenia jest tańszym rozwiązaniem, ale nie dla każdego. Przed podjęciem decyzji o zawężeniu umowy AC, dokładnie zapoznajmy się z informacją od jakich ryzyk oferowane jest ubezpieczenie i porównajmy ceny ze standardowym AC.

Po więcej informacji, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami:

🔹 Mariusz: mariusz.chlebowski@carelius.pl
🔹 Julita: julita.jozwiak@carelius.pl