ZADZWOŃ 61 600 63 98 (Czynne poniedziałek-piątek 9:00-17:00)

Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw

30 czerwca 2022 r. – mija termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 01 lipca 2021 r. na właścicieli, zarządców budynków lub lokali nałożony został obowiązek złożenia deklaracji do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego informującej o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw wykorzystywanych w budynkach/lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych*

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć w formie:

– elektronicznej za pośrednictwem strony CEEB https://ceeb.gov.pl/

– papierowej w urzędzie miasta lub gminy.

Kiedy złożyć deklarację?

Jeśli źródło ciepła zostało uruchomione po raz pierwszy przed dniem 01 lipca 2021r.
na złożenie deklaracji mamy czas do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Jeśli źródło ciepła zostało uruchomione po raz pierwszy po 01 lipca 2021r.
termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia . 

Kto musi złożyć deklarację?

Właściciel, zarządca budynku lub lokalu.

Typy deklaracji:

Formularz A – przeznaczony dla właścicieli (zarządców) domów jednorodzinnych, budynków i lokali mieszkalnych

Formularz B – przeznaczony dla lokali niemieszkalnych np. usługowych czy pomieszczeń gospodarczych

Gdzie szukać informacji?

Strona Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – link do systemu składania deklaracji, filmy instruktażowe, FAQ, formularze, przykłady wypełnionych deklaracji

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#a6

*Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).