ZADZWOŃ 61 600 63 98 (Czynne poniedziałek-piątek 9:00-17:00)

Udostępniasz pojazd kierowcy poniżej 26 lat?

Czy wiesz, że użytkowanie pojazdu przez kierowcę poniżej 26 lat, nawet jeśli nie jest on właścicielem pojazdu, musi zostać zgłoszone ubezpieczycielowi?

Większość ubezpieczycieli w takiej sytuacji przy zawarciu umowy ubezpieczenia dolicza dodatkową składkę i w przypadku szkody spowodowanej przez młodocianego kierowcę nie potrąca udziału własnego. UWAGA na zapisy OWU, w przypadku ubezpieczenia Auto Casco niektórzy ubezpieczyciele stosują zapis, że w przypadku spowodowania szkody przez młodocianego kierowcę – automatycznie potrącony zostanie udział własny i nie ma możliwości wyłączenia tych zapisów.

Konsekwencje braku zgłoszenia ubezpieczycielowi użytkownika poniżej 26 lat:

W przypadku ubezpieczenia AC:

W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego każdorazowo musimy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Każde towarzystwo ubezpieczeń może stosować swoje zasady postępowania w przypadku podania nieprawdziwych informacji , od dopłaty składki, potrącenie udziału własnego, aż po odmowę wypłaty odszkodowania.

W przypadku ubezpieczenia OC:

W tym przypadku nie możemy powołać się na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, a ubezpieczyciel nie może zastosować udziałów własnych. Jeśli jednak młodociany kierowca nie zostanie zgłoszony do umowy , Ubezpieczyciel może uznać to za podanie nieprawdziwych informacji na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia i może przeliczyć składkę ponownie, ale już z uwzględnieniem kierowcy młodocianego i wystąpić o dopłatę składki do ubezpieczonego. Wynika to z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych art. 8a ust. 1.

Pamiętaj, ubezpieczaj się świadomie!